Bingelbloks

De Bingelbloks is een opleidingsorkest voor jong en oud, waarin leerling muzikanten kennis maken met het samen musiceren. De jongste kinderen stromen meestal in via de blazersklas maar het is ook heel goed mogelijk om als oudere beginnende muzikant bij de Bingelbloks te komen spelen. De bezetting is een afspiegeling van die van een harmonieorkest, evt. aangevuld met strijkers. Er worden hoofdzakelijk bekend klinkende stukken gespeeld die veelal door de leden zelf worden uitgekozen en vervolgens door de dirigent voorzien van een passend arrangement zodat het voor iedereen, ongeacht het niveau of instrument, mogelijk is om mee te spelen. Het orkest staat per september 2022 onder leiding van dirigent Astrid Offermans-Jacobs.


De Bingelbloks repeteren elke maandagavond van 18.00 tot 19.15 uur in het Ontmoetings Centrum
aan de Dorpsstraat 145 in Bingelrade.
Kom gerust eens een keer kijken om kennis te maken met deze leuke en zeer enthousiaste groep.